počítadlo.abz.cz
 
                            

Přijímací řízení

Přijímací řízení

PŘEDNOSTI NAŠÍ ŠKOLY

Vyučujeme
vedle všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů anglický jazyk a finanční gramotnost

Podporujeme
žáky v mimoškolních aktivitách, organizujeme pro ně zájmové kroužky (sportovní - florbal a míčové hry, posilování, taneční, pěvecký, německý jazyk), sportovní a odborné soutěže

Přistupujeme
k žákům citlivě, zohledňujeme jejich individuální možnosti, schopnosti a tempo

Absolventi získávají
- výuční list a dobře se uplatňují na trhu práce ve všech odvětvích potravinářského průmyslu
- Europass v anglickém jazyce, který usnadní jejich možnost uplatnění na trhu práce v EU

Odborný výcvik
- škola zajišťuje i u profesních firem, kde mohou být absolventi školy i zaměstnáni

Pedagogický sbor
- je stabilní, všichni učitelé mají vysokoškolské nebo odborné vzdělání
- učitelé odborného výcviku jsou zkušení odborníci dokonale ovládající své řemeslo

Škola
- je dobře dopravně dostupná
- nachází se v klidném prostředí uprostřed zeleně
- je materiálně vybavena na dobré úrovni
- při výuce využívá kromě 2 počítačových učeben i notebooky
- disponuje odbornými učebnami a dílnami


Studium je bezplatné
Stravování žáků je zajištěno při odborném výcviku přímo na jednotlivých pracovištích. Při teoretické výuce je pro zájemce zajištěno mimo budovy školy, nebo je možno denně zakoupit ve školním bufetu rozmanité svačiny připravované v rámci odborného výcviku žáky oboru „Studená kuchyně“.

„Učíme žáky poctivému řemeslu.“


Datum: 09.12  Zadal: schor   Kategorie: Přijímací řízení   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Počet příspěvků: