počítadlo.abz.cz
 
                            

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2016/2017

POKYNY A INFORMACE

KRITÉRIA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

•  ukončení povinné školní docházky
•  řádné vyplnění přihlášky potvrzené lékařem
• aktuální písemné doporučení k přijetí uchazeče do speciálního vzdělávání z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra

• Přijímací zkouška se nekoná.

Závazné přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení na školní rok 2016/2017 doručit ředitelce školy
do 15. 3. 2016. Uchazeč může na naši školu podat 2 přihlášky.

Ve školním roce 2016/2017 budou přijímáni žáci do těchto oborů:

3-letý obor vzdělání s výučním listem
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - 56 žáků
Školní vzdělávací program: Kuchařské práce

3-letý obor vzdělání s výučním listem
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - 14 žáků
Školní vzdělávací program: Obsluha ve stravovacích zařízeních

3-letý obor vzdělání s výučním listem
29-51-E/01 Potravinářská výroba - 42 žáků
Školní vzdělávací program: Cukrářské práce

3-letý obor vzdělání s výučním listem
29-51-E/01 Potravinářská výroba - 14 žáků
Školní vzdělávací program: Řeznické a uzenářské práce

2-letý obor vzdělání s výučním listem
29-51-E/02 Potravinářské práce - 14 žáků
Školní vzdělávací program: Pekařské práce

2-letý obor vzdělání s výučním listem
29-51-E/02 Potravinářské práce - 14 žáků
Školní vzdělávací program: Pečivářské práce

2-letý obor vzdělání s výučním listem
65-51-E/02 Práce ve stravování - 14 žáků
Školní vzdělávací program: Studená kuchyně

Obor vzdělání s vysvědčením o závěrečné zkoušce
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá - 14 žáků
Školní vzdělávací program: Praktická škola dvouletá

Výsledky přijímacího řízení
Budou zveřejněny v souladu se školskými předpisy 22. dubna 2016 ve škole
a na webových stránkách školy (www.ouchabarovicka.cz.) pod evidenčními čísly,
se kterými byli uchazeči předem písemně seznámeni.

Uchazeč, který byl přijat ke vzdělávání, svůj souhlas potvrdí odevzdáním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU ředitelce školy do 10 pracovních dnů od oznámeníí o přijetí.

• Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

• ZÁPISOVÝ LÍSTEK uchazeč obdrží:
a) na své základní škole
b) na odboru školství a mládeže MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 (týká se uchazečů
s místem trvalého bydliště v hlavním městě Praha),
v 6. poschodí dv. č. 632, 634, 635, 637, 638, 639, 641 a 647 v úředních hodinách:
PO 12.00 hod. - 17.00 hod.
ST 8.00 hod. - 18.00 hod.
c) na krajském úřadě dle místa trvalého bydliště (pro mimopražské uchazeče)


Přihláška ke studiu ve formátu PDF je zde


Přihláška ke studiu ve formátu EXCEL je zde
Datum: 21.12  Zadal: schor   Kategorie: Přijímací řízení   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Počet příspěvků: