počítadlo.abz.cz
 
                            

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

Upozornění


Zápisový lístek odevzdávejte:
pondělí - čtvrtek 8:00 - 17:00, pátek 8:00 - 14:00

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

V souladu s § 60a školského zákona potvrdí uchazeč/ka svůj úmysl vzdělávat se v Odborném učilišti a Praktické škole, Praha 8, Chabařovická 4/1125 odevzdáním zápisového lístku ředitelce Odborného učiliště a Praktické školy, Praha 8, Chabařovická 4/1125, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč/ka vzdává práva být přijat/a za žáka/žákyni výše uvedené školy. Nezletilého uchazeče/nezletilou uchazečku zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý/nezletilá procesní způsobilost.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

  • ukončení povinné školní docházky

  • řádné vyplnění přihlášky potvrzené lékařem

  • aktuální písemné doporučení k přijetí uchazeče do speciálního vzdělávání z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centraDatum: 22.04  Zadal: schor   Kategorie: Přijímací řízení  Přiložený soubor: Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pro školní rok 2016/2017   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Počet příspěvků: