počítadlo.abz.cz
 
                            

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Podmínky pro přijetí na OU

• ukončení povinné školní docházky
• řádné vyplnění přihlášky potvrzené lékařem
• aktuální písemné doporučení ke vzdělávání ve škole podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra
Veškeré dotazy směřujte na OU VyšehradDatum: 02.09  Zadal: schor   Kategorie: Přijímací řízení   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Počet příspěvků: