počítadlo.abz.cz
 
                            

65-51-E/02 Práce ve stravování - Studená kuchyně

Dvouletý učební obor orientovaný do služeb. Je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Organizace výuky:

Střídá se teoretické vyučování s odborným výcvikem.

Odborný výcvik probíhá pod vedením zkušených mistrů jak ve cvičné kuchyni ve škole, tak i na smluvních pracovištích mimo školu.  

 

Po ukončení přípravy v oboru vzdělání studená kuchyně získá absolvent vědomosti a dovednosti odborného charakteru:

 • zná složení a vlastnosti základních druhů surovin a potravin pro výrobu
 • zná podmínky skladování surovin a jejich využití
 • ovládá předběžnou přípravu surovin a polotovarů pro studenou kuchyni
 • má přehled o strojích a zařízeních používaných při výrobě a podávání výrobků
 • umí organizovat svoje pracoviště a spolupracovat v týmu
 • zná technologické postupy při přípravě výrobků studené kuchyně
 • umí připravit různé saláty, aspiky, plněná vejce, paštiky, dresinky, majonézy, výrobky na rautové, banketové či bufetové stoly a další výrobky studené kuchyně a vybrané nápoje
 • umí připravit rychlé občerstvení z ovoce a zeleniny v rámci trendu ke zdravé výživě
 • umí dohotovovat výrobky studené kuchyně včetně zdobení
 • zná způsoby uchovávání hotových výrobků v závislosti na jejich trvanlivosti
 • ovládá jednoduchou obsluhu v odbytových střediscích

Absolvent na základě obecných pokynů a znalostí technologií, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany, v souladu se zásadami životního prostředí a při dodržování zásad hospodaření s materiálem, energií a zařízením vykonává uvedené činnosti:

 • ovládá manipulaci se surovinami a jejich uskladňování
 • provádí předběžnou přípravu surovin a polotovarů pro studenou kuchyni
 • bezpečně manipuluje se stroji a ostatním kuchyňským zařízením
 • připravuje výrobky studené kuchyně a vybrané nápoje
 • vykonává jednoduchou obsluhu v odbytových střediscích
 • sklízí, čistí, udržuje a zabezpečuje použitý inventář
 • dodržuje požadavky na osobní hygienu a hygienu práce v gastronomii
 • dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany a je seznámen s protipožárním zařízením

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získá žák výuční list. Absolvent je schopen po příslušné praxi vykonávat i náročnější práce v gastronomii.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní ve stravovacích službách jako pracovníci ve výrobnách studených výrobků, v cateringových společnostech, v restauračních provozech, v závodním stravování, v provozovnách rychlého občerstvení, případně v obsluze a prodeji.