Slavnostní předávání výučních listů

Datum: .  Zadal: schor   Třída:   Kategorie: Závěrečné zkoušky  Zajímavý odkaz  


Slavnostní předávání výučních listů ve školním roce 2014/2015 proběhlo v prostorách Emauzského opatství dne 24.6.2015.