počítadlo.abz.cz
 
                            

Informace o odloučeném pracovišti Chabařovická


Povinné informace - zde

Název školy:Odborné učiliště Vyšehrad

Zřizovatel: Hlavní město Praha

IČ: 60436735, IZO: 060436735

Ředitel školy Mgr. Josef Filip

Zástupkyně ředitele školy na odl.pracovišti

Ing. Jarmila Pecková, Mgr. Marianna Kubušová

Adresa sídla:Vratislavova 6, Praha 2, PSČ 128 00

Odloučené pracoviště: Chabařovická 1125, Praha 8

Satelitní snímek okolí naší školy

Mapa okolí školy

Spojení:

  • stanice „Štěpničná“ – bus č. 103, 152, 177, 368
  • stanice „Sídliště Ďáblice“ – bus č. 103, 183, 368
  • stanice „Sídliště Ďáblice“ – tramvaj č. 10
  • stanice metra C „Ládví“

Informace o odloučeném pracovišti:

Odborné učiliště Vyšehrad, jehož zřizovatelem je Hlavní město Praha, má dlouholetou tradici v přípravě budoucích pracovníků v gastronomických a v potravinářských oborech. Škola je moderně a účelně vybavená. Studium je bezplatné, ubytování škola nezajišťuje.

Ve škole je kladen velký důraz na slušné chování, vystupování a morálku vůbec. Snažíme se žákům vytvořit pěkné a příjemné prostředí, které sami v mnoha případech pomáhají dotvářet. Citlivým vztahem k žákům a důsledným působením všech pedagogů a ostatních pracovníků se práce daří. Ve škole je stále k dispozici služba psychologa pro žáky i rodiče. Absolventi školu často navštěvují, aby se poradili o svých problémech nebo se pochlubili pracovními i životními úspěchy.


Obory vzdělání:

obory vyučované na odloučeném pracovišti Chabařovická:

tříleté:

dvouleté:

Praktická škola - dvouletá


Výhodou spojení oborů Odborného učiliště a Praktické školy je možnost jejich vzájemné prostupnosti. Pokud nastanou problémy při studiu učebního oboru, může žák dočasně přestoupit do naší praktické školy a zpět do učebního oboru se vrátit později. Naopak, pokud žák naší praktické školy dosahuje dobrých výsledků, může přestoupit do některého z oborů našeho odborného učiliště.


Přijímaní žáci:

Jsme střední škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ke studiu jsou přijímáni absolventi základní školy praktické (ZŠP) nebo základní školy (ZŠ), u kterých je pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) nebo speciálně pedagogickým centrem (SPC) diagnostikován důvod pro vzdělávání v odborném učilišti.


Odborný výcvik:

Při výuce se střídá týden teoretického vyučování s týdnem odborného výcviku.

Odborný výcvik probíhá převážně na smluvních pracovištích mimo školu. Žáci pracují pod vedením zkušených mistrů v restauracích, jídelnách, hotelech, vysokoškolských menzách a dalších potravinářských výrobnách. Součástí školy jsou také dílny oboru cukrářské práce a kuchyně pro obor kuchařské práce.

Naši žáci se zúčastňují soutěží odborných dovedností mezi pražskými i mimopražskými učilišti, kde získávají především praktické zkušenosti.

Škola je členem Asociace kuchařů a cukrářů. Absolventi odborného učiliště se dobře uplatňují v resortu pohostinství a potravinářství.


Den otevřených dveří:

  • Telefonicky ( 283 851 606 ) lze domluvit individuální návštěvu spojenou s prohlídkou školy